< Przejdź do strony głównej Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"
Dobroczyńca Roku 2015 - Głosowanie

ZASADY GŁOSOWANIA
Głosowanie trwa od 23 marca do 13 kwietnia 2015 r.
Możesz oddać 1 głos każdego dnia
Głosujesz podając swój adres e-mail lub logując się do Facebooka
F I N A L I Ś C I
KATEGORIA: Projekt społeczny - duże firmy
Fundacja BGK
W Fundacji BGK działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowy kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Od 5 lat prowadzimy wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej innowacyjny program „Młody Obywatel”. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.

Więcej o finaliście >
Fundacja PZU
Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. W imię motta „Pomagamy pomagać” współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację ich projektów, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Więcej o finaliście >
T-Mobile Polska S.A.
POMOC MIERZONA KILOMETRAMI to wyjątkowy program CSR firmy T-Mobile Polska, w którym każdy może wesprzeć niepełnosprawne ruchowo dzieci. Wystarczy być aktywnym fizycznie i korzystać ze smartfona.

Więcej o finaliście >
KATEGORIA: Projekt społeczny - średnie firmy
Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.
Loyalty Partner Polska właściciel Programu Bonusowego PAYBACK, angażuje się społecznie podejmując działania w zakresie pomocy niedożywionym dzieciom. Uczestnicy Programu przy okazji codziennych zakupów mogą zbierać punkty i wymieniać je na nagrody lub płacić punktami w sklepach partnerów.

Więcej o finaliście >
Radisson Blu Hotel Kraków (UBM – HPG Sp. z o. o.)
Hotel od początku swojego istnienia angażuje się w akcje społeczne. Jednym z podopiecznych hotelu jest Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie, związany z Fundacją dla Dzieci "Uśmiech Dziecka".

Więcej o finaliście >
Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego Tarel Sp. z o.o.
Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” sp. z o.o. jako jedyna w Polsce prywatna firma utworzyła Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie przechodzi terapię ponad 40 uczestników oraz doprowadziła do utworzenia Zakładów Aktywizacji Zawodowej, w którym znalazło zatrudnienie 80 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby niewidome, głuchonieme, jak również poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Więcej o finaliście >
KATEGORIA: Projekt społeczny - małe firmy
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy angażuje się społecznie wspierając Stowarzyszenie Gwara Warszawska w organizacji plenerowego "Kina pod Minogą" i warsztatów gwary warszawskiej.

Więcej o finaliście >
KONTEKST Andrzej Wolski s.j.
Spółka KONTEKST wykorzystuje swój know-how i doświadczenie w zakresie usług językowych, by wspierać tych, którzy znaleźli się w potrzebie. Mamy zaszczyt współpracować z Polską Akcją Humanitarną, z którą jesteśmy związani od 2005 roku.

Więcej o finaliście >
PARK Sp. z o.o.
****ARTIS Hotel & SPA (Park Sp. z o.o.) podejmuje różnorodne działania o charakterze społecznym. Ostatnim dużym wydarzeniem, które Hotel współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” był Wieczór Dobroczynności.

Więcej o finaliście >
KATEGORIA: Wolontariat pracowniczy
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
Program „Wolontariat - to nas rusza!” został uruchomiony w Coca-Cola HBC Polska w 2008r. jako odpowiedź na potrzebę pracowników, by realizować wartości firmowe i osobiste we wspólnym działaniu na rzecz innych.

Więcej o finaliście >
Fundacja Medicover
Idea wolontariatu realizowana jest przez Fundację Medicover poprzez zróżnicowane inicjatywy, proponowane i wprowadzane w życie przez pracowników. W ramach wolontariatu Fundacja Medicover wspiera m.in. ośrodki dla porzuconych niemowląt, Domy Dziecka, Ośrodek dla Uchodźców, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Więcej o finaliście >
Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)
DB Schenker Logistics aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Firma prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”, inspirując swoich pracowników i partnerów biznesowych do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Więcej o finaliście >
KATEGORIA: Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego i konsekwentnie inwestuje w nowoczesne procesy, usługi i rozwiązania technologiczne. Szczególnie istotne jest wsparcie społeczne w zakresie edukacji z wykorzystaniem nowych technologii oraz działania służące zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywaniu szans.

Więcej o finaliście >
Samsung Electronics Polska sp. z o.o.
Samsung LABO to edukacyjny projekt o unikatowej formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią oraz władzami regionalnymi, który chce przyczyniać się do wypełnienia luki kompetencyjnej na rynku pracy branży ICT wśród absolwentów uczelni wyższych i zawodowych.

Więcej o finaliście >
Transition Technologies S.A.
Polska firma Transition Technologies S.A. od wielu lat jest zaangażowana w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i odnoszonymi sukcesami. Jednym z naszych projektów rozwijanych w ramach CSR jest „Seeing Assistant”, który jest dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym.

Więcej o finaliście >